• 08-761 79 05
  • info@rinkebyfolketshus.se
  • Mån - Lör: 9:00 - 18:00

OM BILDNING

Rinkeby Folkets Hus är ett lokalt bildningscentrum där vi delar med oss av varandras kunskaper. Bildning är att både lyssna på varandras erfarenheter och berättelser men också få möjlighet att prata om sig själv och sin livs historia. Ett Folkets Hus ska vara som en lokal tankesmedja som står upp för yttrandefriheten och agerar för att människor ska kunna ges röst i den ständiga förnyelse som behövs för att bygga ett starkt, tryggt och inkludernade samhälle.

I olika forum, studiecirklar, kurser och på annat sätt görs aktiviteter som vänder sig till dem som är intresserade av att lära sig mer om något

Folkbildning I Praktiken

Utbildning För Ungdomar
Rinkeby Folkets Hus satsar på en ungdomsledarutbildning i tio veckor under hösten. Utbildningen kallas för ULU – unga leder unga. Det är ett 25-tal unga vuxna tjejer och killar som går utbildningen. Istället för att hänga på torget och i tunnelbanan erbjuds de nu en mycket avancerad utbildning. Föreläsare är pedagoger, professorer och andra som är experter inom olika områden för utbildningen. Kurspass 4 heter ”från kriminell till pedagog” och det är en känd pedagog som ska ta sig an ämnet. Kursen följs med stort intresse från MUCF och en representant från myndigheten finns med vid varje utbildningstillfälle. Rinkeby Folkets Hus genomför utbildningen i samarbete med Förenade Förorter och inom ramen för Boverkets verksamhetsbidrag för unga.
Demokratiforum
Tillsammans med ABF och flera andra organisationer genomför Rinkeby Folkets Hus ett årligt demokratiforum. Det är en folkbildningsdag med intressanta föreläsare, politiker och ibland heta diskussioner med åhörarna. Forumen är välbesökta och det händer att SVT kunskapskanalen dokumenterar dagen.
Föräldrarfik
Rinkeby Folkets Hus satsar från hösten och flera år framöver på ett föräldrafik. Det är pappor och mammor med små barn som på eftermiddagarna kan träffas och umgås. Det finns lekhörna för barnen, fika, barnvagnsbio, boklåda från Biblioteket, m.m.. Det folkbildande är spännande föreläsningar med diskussioner, bokcirklar och allt annat som besökarna vill ska hända. Rinkeby Folkets Hus samarbetar med Familjehuset, BV, med flera i detta arbete för att hålla en hög kvalité. Satsningen finansieras med medel från Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning.