• 08-761 79 05
  • info@rinkebyfolketshus.se
  • Mån - Lör: 9:00 - 18:00

OM DEMOKRATI

Rinkeby Folkets Hus ska ha ett kontinuerligt arbete där demokratin är i centrum för olika aktiviteter. Att öka förståelsen för vad demokrati innebär och ge verktyg för att kunna använda sina demokratiska möjligheter är en prioriterad verksamhet för Rinkeby Folkets Hus. I samarbete med det lokala föreningslivet ska Huset nå även de som inte brukar göra sin röst hörd för att få till exempel brister - som fastighetsägare, kommunen eller de lokala företagarna

ansvarar för – åtgärdade. Det kan också handla om att rösta vid valen till kommun, landsting, riksdag eller EU. Eller bara föra fram en åsikt i

är talespersoner eller

för att har ett arbete som ger många möjlighet att använda demokratin för att påverka

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val.

Demokrati I Praktiken

Rinkeby Kulturarena
Rinkeby Kulturarena, med utbildning av nya unga poeter, kulturarrangörer och föreläsare, är en satsning som Rinkeby Folkets Hus, Förenade Förorter och Rinkeby Framtidskommitté genomför. Satsningen planeras vara långsiktig och ge Järvaområdets unga en möjlighet att bland annat bli ”kulturentreprenörer”.
Demokratilabbet
Demokratilabbet är en satsning som stödjs av ”forskningsmyndigheten” Vinnova. Rinkeby Folkets Hus tillsammans med Familjebostäder, Hyresgästföreningen, KTH och FHoP arbetar i två år med detta projekt. Projektet syftar bland annat till att öka inflytandet, delaktigheten och medbestämmandet över verksamheten och ombyggnaden av Rinkeby Folkets Hus.
Civilsamhället
Utbildning och samordning av det lokala föreningslivet är en satsning som Rinkeby Folkets hus genomför under flera år framåt. Satsningen stödjs av Rinkeby –Kista Stadsdelsförvaltning och är en del av det ökade trygghetsarbetet. Det lokala civilsamhället är en av de främsta styrkorna i våra stadsdelar och är också en av demokratins hörnpelare i fostran och engagemang av unga människor.