• 08-761 79 05
  • info@rinkebyfolketshus.se
  • Mån - Lör: 9:00 - 18:00

OM KULTUR

Rinkeby Folkets Hus är ett lokalt kulturhus. Det handlar främst om att använda kulturen som ett medel – en möjlighet för att stärka och utveckla såväl individ som samhälle. Tillsammans ger vi förutsättningar för att i olika uttrycksformer dela med oss av varandras kulturer, traditioner och upplevelser. Vi ska ha ett kulturarbete som med kraft utmanar oss, ger oss nya insikter och ökar förståelsen för varandras olikheter och styrkor. I detta arbete är syftet att stärka det som förenar oss och på så sätt bryta fördomar och andra barriärer som håller oss isär.

Rinkeby Folkets Hus ska i första hand arbeta med egenskapande kultur men Huset ska också bjuder in professionella kulturarbetare som delar med sig av sina ”bilder”. En föreställning, en utställning eller en annan kulturupplevelse som i kombination med dialog i någon form kan utveckla både den egna tanken som tillför det lokala kulturlivet som samtidigt ger möjlighet till dialog som utvecklar den egna tanken.

Vi arbetar med att utveckla ett Folkets Hus med en stark kulturprofil. Ombyggnaden av Rinkeby Folkets Hus ska ge orten de bästa förutsättningarna för att verkligen bli ett lokalt kulturhus. Vi kommer att anställa en egen kulturarbetare framöver. Vi ska också etablera ett nära samarbete med externa kulturarbetare och kulturentreprenörer inom civilsamhället, kommunen och företagen.

Kultur I Praktiken

Rinkeby Kulturarena
Rinkeby Kulturarena, med utbildning av nya unga poeter, kulturarrangörer och föreläsare, är en satsning som Rinkeby Folkets Hus, Förenade Förorter och Rinkeby Framtidskommitté genomför. Satsningen planeras vara långsiktig och ge Järvaområdets unga en möjlighet att bland annat bli ”kulturentreprenörer”.
Skolor
Tillsammans med stadsdelens för- och grundskolor satsar vi på olika kulturaktiviteter. Rinkeby Folkets Hus blir ett berikande utflyktsmål där barn och unga både får uppleva kultur som åskådare men framförallt att de själva kan vara delaktiga i att vara ”kulturarbetare” i olika uttrycksformer.
Bokmässa
En institution har tidigare varit Rinkeby Bokmässa. Nu planerar vi att utveckla denna idé. Och genomföra första Bokmässan i våra nya lokaler med start 2019. Berättandet, vare sig det bärs av det tryckta ordet på papper eller i mobilen eller i via ljudbok eller i rörliga bilder, kan vara ett sätt som förenar olika kulturer och ökar förståelsen för varandras olikheter och styrkor.